หน้าแรก>>>>ภาพข่าว/กิจกรรม
 
จัดเวทีชุมชนโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชหลากหลาย
ฤดูนาปรัง ปี 2560 ณ ศาลาวัดท่ามะไฟ หมู่ 1 ต.ท่าเสา
อ.โพทะเล จ.พิจิตร
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559
ร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ
ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโพทะเล
อ.โพทะเล จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และประชาสัมพันธ์โครงการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวไปปลูกพืชหลากหลาย
ฤดูนาปรังปี 2560 ณ โรงเรียนวัดท้ายน้ำ ต.ท้ายน้ำ
อ.โพทะเล จ.พิจิตร
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชหลากหลาย
ฤดูนาปรัง ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดพร้าว หมู่ 4
ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร
ณ วันที่ 1 กันยายน 2559

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชหลากหลาย
ฤดูนาปรัง ณ ศาลาวัดท่ามะไฟ หมู่ 1 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล
จ.พิจิตร
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559

อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและ
การบริหารจัดการศัตรูข้าวคุณภาพ
โครงการการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและ
คุณภาพผลผลิต ปี 2559
ที่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองแขม หมู่ 5 ต.บ้านน้อย
อ.โพทะเล จ.พิจิตร
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559
สร้างรอยยิ้มกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
ที่หมู่ 1 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตข้าวคุณภาพดี
และอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
และการบริการจัดการศัตรูพืชข้าว
ที่หมู่ 5 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพร
ชัยมงคลและถวายราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพะนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ วัดทะนง ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและ
การบริหารจัดการศัตรูข้าว
โครงการการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและ
คุณภาพผลผลิตปี 2559
ที่หมู่ 5 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เพิ่มรอยยิ้มให้กับเกษตรกร
ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

ที่ทำการกำนันตำบล หมู่ 1 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และ
บริหารการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
ที่หมู่ 5 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559