แนะนำสำนักงาน


สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล มีเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 51/1 หมู่ 5 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130

 

1.ตำบลทะนง
ประวัติความเป็นมา
ตำบลทะนง เป็นตำบล 1 ใน 11 ตำบล ของอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านทะนง หมู่ที่ 2 บ้านทะนง หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะแบก หมู่ที่ 4 บ้านทะนง หมู่ที่ 5 บ้านยางนกตะกรุม
หมู่ที่ 6 บ้านพลัง หมู่ที่ 7 บ้านประดาสำโรง หมู่ที่ 8 บ้านน้ำผึ้ง หมู่ที่ 9 บ้านแหลมรัง หมู่ที่ 10 บ้านไร่ หมู่ที่ 11 บ้านคลองฟัก
พื้นที่
ตำบลทะนง เป็นตำบล 1 ใน 11 ตำบล ของอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอโพทะเล ระยะทางประมาณ 11 กม. จากอำเภอ
เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโพธิ์ไทรงาม กิ่งอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
2.ตำบลท่าขมิ้น
ประวัติความเป็นมา
ตำบลท่าขมิ้นแบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านท่าขมิ้น หมู่ที่ 2 บ้านหนองประทุม หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยยาว หมู่ที่ 5 บ้านห้วยขมิ้นแห้ง หมู่ที่ 6 บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 7 บ้านวังกะจะ
หมู่ที่ 8 บ้านยางพะเนียด หมู่ที่ 9 บ้านวังประสาท หมู่ที่ 10 บ้านห้วยยาวใต้ หมู่ที่ 11 บ้านเนินย่าทร หมู่ที่ 12 บ้านเนินมะม่วง
พื้นที่
เป็นพื้นที่ราบลุ่มราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร (การทำนา) ทำนาปีละ 2-3 ครั้ง ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่ในพื้นที่อพยพมาจากต่างจังหวัดมาอยู่อาศัย เช่น นครสวรรค์,ราชบุรี,นครปฐม
เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค
3.ตำบลท่านั่ง
ประวัติความเป็นมา
ในสมัยก่อนชาวบ้านใช้การคมนาคมทางน้ำเนื่องจากมีแม่น้ำยมไหลผ่านจึงมีการค้าขายสินค้า เช่น ผัก ผลไม้ ข้าวของ เครื่องใช้ ซึ่งทุก ๆ วัน จะมีเรือนำสินค้าดังกล่าวมาขายและชาวบ้านโดยเฉพาะพวกแม่บ้านและ
หญิงสาวเป็นส่วนมากที่จะมานั่งคอยที่ท่าน้ำหน้าบ้านเพื่อรอซื้อสินค้าจากเรือที่มาขายสินค้าผ่านไป – มาและสาเหตุที่ผู้มารอซื้อสินค้าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงจึงเรียกกันว่า “ท่านาง” ภายหลังเพี้ยนมาเป็น “ท่านั่ง” จนถึงปัจจุบัน
ตำบลท่านั่งแบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านวังแดง หมู่ที่ 2 บ้านเนินแค หมู่ที่ 3 บ้านวังกร่าง หมู่ที่ 4 บ้านท่านั่ง หมู่ที่ 5 บ้านวังแดง หมู่ที่ 6 บ้านวังทอง
พื้นที่
ตำบลท่านั่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพทำนาและทำสวนมะม่วง มะปราง กล้วยน้ำว้า บางส่วน ตำบลท่านั่งแบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน
เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ ต.บางคลาน อ. โพทะเล จ. พิจิตร
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่าไม้ อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เนินมะกอก อ. บางมูลนาก จ. พิจิตร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ท่าเสา อ. โพทะเล จ. พิจิตร
4.ตำบลท่าบัว
ประวัติความเป็นมา
ตำบลท่าบัว เป็นตำบลที่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง บึงสรรพงาย เนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ ซึ่งในบึงมีบัวขึ้นอยู่มากมาย เกษตรกรจะเก็บมาบริโภคและจำหน่าย และในบริเวณนั้นมีแม่น้ำพิจิตร ไหลผ่านสมัยก่อนเกษตรกร
และประชาชนทั่วไปจะใช้เรือในการสัญจรไปมาหาสู่กันและเรือนั้นจะจอดเป็นจุด ๆ เรียกว่า "ท่า" จึงเรียกติดปากกันว่า "ท่าบัว" จึงเรียกชื่อตำบลท่าบัว ตำบลท่าบัวแบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านวัดทับทิม หมู่ที่ 2 บ้านวัดหลวง หมู่ที่ 3 บ้านยางแล หมู่ที่ 4 บ้านท่าบัว หมู่ที่ 5 บ้านคลองตางาว หมู่ที่ 6 บ้านท่าบัว หมู่ที่ 7 บ้านวัดหลวง หมู่ที่ 8 บ้านคลองแค หมู่ที่ 9 บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 10 บ้านบึงเหล็กไฟ
หมู่ที่ 11 บ้านบึงเตย หมู่ที่ 12 บ้านท่าบัว หมู่ที่ 13 บ้านหนองสนุ่น
พื้นที่
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หอไกร อ.โพทะเล จ.พิจิตร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร
5.ตำบลท่าเสา
ประวัติความเป็นมา
ตำบลท่าเสาเดิมอยู่ในเขตตำบลท่าขมิ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2512 ได้แยกการปกครองมาเป็นตำบลท่าเสา และยกฐานะเป็น อบต.ท่าเสา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 สาเหตุที่เรียกว่า ท่าเสา ก็มาจากในบริเวณ
พื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสา ซึ่งมีพื้นที่อยู่ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลในปัจจุบันเดิมเป็นตลาดมีชาวบ้านนำเสาไม้มาขายกันมาก ชาวบ้านเลยเรียกกันว่าตลาดท่าเสาต่อมาเป็นหมู่บ้านจึงชื่อหมู่บ้านท่าเสาและเทศบาลท่าเสา
จนถึงปัจจุบัน ตำบลท่าเสา แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านท่าเสา หมู่ที่ 2 บ้านหนองดง หมู่ที่ 3 บ้านยี่มุ้ย หมู่ที่ 4 บ้านพังน้อย หมู่ที่ 5 บ้านบางพล้อ หมู่ที่ 6 บ้านจระเข้ให้ หมู่ที่ 7 บ้านวังตาด้วง
หมู่ที่ 8 บ้านยางหลวง หมู่ที่ 9 บ้านหนองลี
พื้นที่
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก เป็นตำบลที่มีพื้นที่กว้าง แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีพื้นที่ป่าสงวน จำนวน 1,085 ไร่ อยู่บริเวณ หมู่ที่ 2
เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลท่าขมิ้น, ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ทิศใต้ ติดกับ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
6.ตำบลท้ายน้ำ
ประวัติความเป็นมา
ตำบลท้ายน้ำ แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน คือบ้านวังหิน หมู่ที่ 1 บ้านท้ายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านท้ายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านเนินโพธิ์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งอ่างทอง หมู่ที่ 7 บ้านกระบังดิน
หมู่ที่ 8 บ้านหัวดาน หมู่ที่ 9 บ้านในห้วย หมู่ที่ 10 บ้านพญาวัง
พื้นที่
---
เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบางลาย กิ่งอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโพทะเล, ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโพทะเล, ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโพธิ์ไทรงาม กิ่งอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
7.ตำบลทุ่งน้อย
ประวัติความเป็นมา
แต่เดิมตำบลทุ่งน้อยจะมีลักษณะเป็นทุ่งนาบริเวณไม่กว้างจะอยู่ที่หน้าโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหมู่ 4 บ้านทุ่งน้อย ทุ่งนาบริเวณดังกล่าวมีบริเวณไม่กว้าง ชาวบ้านจึงเรียกกันว่าทุ่งน้อย ดังนั้นจึงเอาบริเวณดังกล่าวเป็นชื่อของ
ตำบลทุ่งน้อยมาจนถึงปัจจุบัน ตำบลทุ่งน้อย แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านท่านา หมู่ที่ 3 บ้านท่าดาน หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 5 บ้านท่าโบสถ์ หมู่ที่ 6 บ้านท่ายา
หมู่ที่ 7 บ้านท่าบัวทอง
พื้นที่
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำพิจิตรเก่าไหลผ่าน ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับทำการเกษตร ซึ่งประชากรสามารถทำนาได้ปีละ 2-3 ครั้ง
เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร
8.ตำบลบางคลาน
ประวัติความเป็นมา
ตำบลบางคลาน มีหมู่บ้านภายในตำบล จำนวน 6 หมู่บ้าน และตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน 6 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านบางคลาน หมู่ที่ 2 บ้านมาบชุมแสง หมู่ที่ 3 บ้านสวนมะม่วง
หมู่ที่ 4 บ้านสวนมะม่วง หมู่ที่ 5 บ้านวังตะโก หมู่ที่ 6 บ้านสวนมะม่วง
พื้นที่
ตำบลบางคลานมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีความเหมาะสมแก่การเพาะปลูก ภายในตำบลมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำยมและแม่น้ำพิจิตร
เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ท่านั่ง อ.โพทะเล จ.พิจิตร
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร
9.ตำบลบ้านน้อย
ประวัติความเป็นมา
ตามพงศาวดารเหนือกล่าวว่า ประมาณ พ.ศ.1400 พระยาแกรกได้ยกทัพเข้าตีเมืองละโว้ (ลพบุรี) พระยาโคตมเทวราชหรือพระยาโคตรตะบองซึ่งเป็นเจ้าเมืองละโว้ได้อพยพลี้พลขึ้นมาทางเหนือและสร้างเมืองใหม่
ขึ้นที่บ้านโกณฑัญญาคามหรือนครชัยบวร(บ้านโกณฑัญญาคามนี้ในหนังสือทะเบียนโบราณวัตถุสถานทั่วราชอาณาจักรของกรมศิลปากร ได้กล่าวคือ นครชัยบวรหรือเมืองชัยบวร) อยู่ในเขต ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร
ปัจจุบันต่อมาราชบุตรของพระยาโคตมเทวราช ชื่อ เจ้ากาญจนกุมาร ขึ้นครองราช จึงย้ายเมืองใหม่ไปสร้างที่ ต.สระหลวง คือเมืองเก่าพิจิตร ในปัจจุบันนี้ ประชาชนจึงอพยพถิ่นไปที่ ต.สระหลวง กันมากจึงเหลือ
บ้านเรือนน้อยลง จึงเป็นที่มาของ ต.บ้านน้อย ตำบลบ้านน้อยแบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านน้อย หมู่ที่ 2 บ้านปากลัด หมู่ที่ 3 บ้านท่าเตย หมู่ที่ 4 บ้านคอวัง หมู่ที่ 5 บ้านหนองแขม
หมู่ที่ 6 บ้านหนองบึง
พื้นที่
เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำยมและแม่น้ำพิจิตรไหลผ่าน มีคลองชลประทานไหลผ่าน 2 สาย พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำการเกษตร (ทำนา)บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยมเป็นที่ค่อนข้างต่ำ และมีพื้นที่น้ำท่วมถึงเกือบทุกปี
เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ท่าบัว, ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางคลาน, ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร
ทิศตะวันออก ติดกับ เขต อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร
10.ตำบลโพทะเล
ประวัติความเป็นมา
ในพื้นที่ตำบลโพทะเล มีต้นโพธิ์ทะเลเป็นจำนวนมาก โดยลักษณะของต้นโพทะเลคล้ายต้นโพธิ์ใหญ่ แต่ต้นจะเล็กกว่า ลักษณะของใบเหมือนใบโพธิ์แต่จะมีสีคล้ำกว่า ชอบขึ้นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ (แม่น้ำยม) ซึ่งไหลผ่าน
พื้นที่ในเขตอำเภอโพทะเล ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่ออำเภอโพทะเล ตำบลโพทะเลแบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านตาล หมู่ที่ 2 บ้านโพทะเล หมู่ที่ 3 บ้านโพทะเล หมู่ที่ 4 บ้านวังตายศ หมู่ที่ 5 บ้านคลองโคบุตร
หมู่ที่ 6 บ้านตาล หมู่ที่ 7 บ้านน้ำชุ หมู่ที่ 8 บ้านถ้วยแก้ว หมู่ที่ 9 บ้านปากรัง
พื้นที่
เป็นพื้นที่ราบลุ่มที่แม่น้ำยมไหลผ่าน ราษฎรทั่วไปประกอบอาชีพด้านการเกษตร (ทำนา) เป็นหลักปีละประมาณ 2-3 ครั้ง แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ซึ่งบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโพทะเล เช่น
หมู่ที่ 2,3,5,8 และ 9
เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลท้ายน้ำ, ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล, ตำบลบางลาย กิ่งอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านน้อย และ ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลวัดขวาง, ตำบลท่าบัว และ ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลท้ายน้ำ และ ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
11.ตำบลวัดขวาง
ประวัติความเป็นมา
ตำบลวัดขวาง เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอโพทะเล ซึ่งเรียกชื่อตามชื่อวัด ซึ่งตั้งอยู่บริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำพิจิตรเก่า (แม่น้ำน่านเดิม) ปัจจุบันอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลวัดขวาง มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาบริเวณนี้เป็นโค้งคุ้งแม่น้ำน่าน
มีเกาะอยู่กลางแม่น้ำการเดินทางในสมัยก่อนราษฎร ใช้เรือแพเป็นพาหนะในการสัญจรไปมา ยามน้ำลดเรือแพของราษฎรมักจะติดอยู่ในบริเวณนี้บางครั้งติดอยู่หลายวันต้องลงเรือหาที่พักแรมหาอาหาร หาฟืน
บางคนเห็นเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมจึงได้ชักชวนกันตั้งบ้านเรือนจนเกิดชุมชนขึ้นในบริเวณนี้ ครั้นเมื่อมีบ้านเรือนอยู่หนาแน่นเป็นชุมชนใหม่ หลวงพ่อไข่และราษฎรผู้มีจิตศรัทธาจึงได้สร้างวัดขึ้น ติดบริเวณโค้งคุ้งน้ำแห่งนี้
และเนื่องจากบริเวณวัดตั้งอยู่ติดโค้งคุ้งน้ำ ราษฎรที่ใช้เรือแพเดินทางสัญจรไปมาเมื่อเดินทางใกล้ถึงบริเวณโค้งคุ้งน้ำแห่งนี้ เมื่อมองไปข้างแม่น้ำจะเห็นเป็นวัดสร้างขวางแม่น้ำอยู่ จึงเรียกชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดขวางน้ำ
แต่ต่อมาเรียกกันติดปากสั้น ๆ ว่า "วัดขวาง" ตำบลวัดขวาง แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านไร่ หมู่ที่ 2 บ้านท่าตาเสือ หมู่ที่ 3 บ้านวัดขวาง หมู่ที่ 4 บ้านวัดพร้าว หมู่ที่ 5 บ้านคลองกะชี
หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 บ้านกองทอง หมู่ที่ 8 บ้านหนองแตง
พื้นที่
ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำพิจิตรเก่าไหลผ่าน ซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะกับการทำนา
เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ ต. ทับหมัน อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร
ทิศใต้ ติดกับ ต. ทุ่งน้อย อ. โพทะเล จ. พิจิตร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต. คลองคูณ อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต. โพทะเล อ. โพทะเล จ. พิจิตร