เยี่ยมเยียนและติดตามสถานการณ์มะนาวในพื้นที่อำเภอโพทะเล

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายพรชัย แก้วเพชร เกษตรอำเภอโพทะเล ได้มอบหมายให้นางสาวกมลนัช ปันสุพฤกษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามสถานการณ์ปริมาณผลผลิตมะนาวในพื้นที่อำเภอโพทะเล และจัดเก็บข้อมูลการบริหารจัดการผลผลิตมะนาวให้ได้คุณภาพ ณ ท่าคัดมะนาว หมู่ 4 ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร