สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเลจัดประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่และ ศพก. ครั้งที่ 3

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2562 นายสุพจน์ บุศยาจารย์ เกษตรอำเภอโพทะเล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล จัดประชุมคณะกรรการแปลงใหญ่ระดับอำเภอ และ คณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3 เพื่อชี้แจงและแจ้งให้ทราบปลการดำเนินงานระบบแปลงใหญ่ ผลการจัดเวทีชุมชน แผนการจัดอบรมตามหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกร จำนวน 4 ครั้ง แก่ตัวแทนสมาชิกแปลงใหญ่แต่ละกลุ่ม พร้อมนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป วันที่่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพทะล หมู่ 5 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น