โพทะเลร่วมเสวนาพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นายวิชัย สิงห์ทอง หัวหน้ากลุ่มอารักพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดกิจกรรมเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการอารักพืช เกิดเครือข่ายที่มีการติดต่อเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน เพื่อให้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังและเตือนภัยการระบาดของแมลงศัตรูพืชในระดับพื้นที่ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเลได้เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ นำโดยนายพิทยา มีผล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และคณะกรรมการจากศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านคลองคะชีและบ้านหนองแขม จำนวน 4 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น