สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเลจัดเวทีชุดชนระบบเกษตรแปลงใหญ่ 2562

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2562 สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล จัดเวทีชุมชนระบบเกษตรแปลงใหญ่ ให้แก่แปลงใหญ่อำเภอโพทะเล จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่แปลงใหญ่คลองส่งน้ำ C101 ,  แปลงใหญ่คลองส่งน้ำ C95 และแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรโพทะเล โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจัดเวทีชุมชนด้วย อาทิ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร เจ้าหน้าที่จากกรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เจ้าหน้าที่จากโครงการส่งน้ำชลประทานท่าบัว ณ ศาลาวัดคลองตางาว ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัด พิจิตร

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น