โครงการอบรมและถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร ปี 2562

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2562 สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเลจัดอบรมและถ่ายทอดความรู้ ฝึกกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร ประจำปี 2562 โดยมีนายสุพจน์ บุศยาจารย์ เกษตรอำเภอโพทะเล เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม โดยมียุวเกษตรกร จำนวน 30 ราย ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนหนองตะแบก หมู่ 3 ตำบลทะนง โดยยุวเกษตรกรจะได้รับความรู้ในด้านของประวัติความเป็นมาของกลุ่มยุวเกษตรกร การคัดเลือกและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการยุวเกษตรกร ร้องเพลงมาร์ชยุวเกษตรกร รวมไปถึงทักษะความรู้ด้านการเกษตร โดยมีนายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์ หมอดินอาสาในพื้นที่มาให้ความรู้แก่ยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนหนองตะแบก หมู่ 3 ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

  

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *