โพทะเลจัดอบรมถ่ายทอดความรู้และแปลงสาธิต โครงการประสานพลังฯ การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ปี 2562

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล จัดอบรมถ่ายทอดความรูปและแปลงสาธิตแก่เกษตรกร

ที่เข้าร่วมโครงการประสานพลังประชารัฐสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา

โดยมีนายบุญเลิศ ศิริษา นายอำเภอโพทะเลเป็นประธานเปิดงาน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม อาทิ เช่น กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร  กรมชลประทานจังหวัดพิจิตร กรมพัฒนาที่ดิน เจ้าหน้าที่จาก ธ.ก.ส. สาขาโพทะเล โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 138 ราย ณ แปลงสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 2 ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

            

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *