แหล่งท่องเที่ยวประจำอำเภอโพทะเล

1. วัดบางคลาน “หิรัญญาราม” ที่ตั้ง หมู่ 5 ตำบลบางคลาน

Google maps : https://goo.gl/maps/yeh4onZqQi6pF2V86

 

2. วัดท้ายน้ำ (หลวงพ่อเงินองค์ใหญ่)  ที่ตั้ง หมู่ 8 ตำบลท้ายน้ำ

Google maps : https://goo.gl/maps/17vQyRXGt8ZRjgfV6

3. ไร่ข้างบ้าน ที่ตั้ง หมู่ 9 ตำบลท่าบัว

S__5103663
S__5103664
S__5103665
S__5103668

จำหน่ายฝรั่งหงษ์เป่าสือ ส้มโอทับทิมสยาม พุทราน้ำอ้อย (ตามฤดูกาล)

Google maps : https://goo.gl/maps/17vQyRXGt8ZRjgfV6

4. สวนจ่ามด ที่ตั้ง หมู่ 9 ตำบลท่าบัว

 

S__5103656
S__5103657
S__5103660
S__5103661

จำหน่ายต้นพันธุ์มะนาวคาเวียร์ มะนาวคาเวียร์ พุทธาน้ำอ้อย ฝรั่งหงษ์เป่าสือ

Google maps :  https://goo.gl/maps/17vQyRXGt8ZRjgfV6

4. CP Cactus ที่ตั้ง หมู่ 9 ตำบลท่าบัว

     

สวนกระบองเพชร จำหน่ายต้นกระบองเพชร หลากหลายสายพันธุ์

Google maps : https://goo.gl/maps/aymufuq7aVDBF9zr9

 

5. ไร่พิงใจ The herb cafe & วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแขม ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ที่ตั้ง หมู่ 5 ตำบลบ้านน้อย   (ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านหนองแขม)

 

S__5103648
S__5103649
S__5103650
S__5103651
S__5103652
S__5103653

แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การแปรรูป

การเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร Home Stay และร้านกาแฟ

Google maps : https://goo.gl/maps/kipzzm9x8UAuHo6A7