ข้อมูลด้านพืช

มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร พาราควอต คลอไพรีฟอสและไกลโฟเซต

 

54405420_409224886312297_7469783683566665728_n
54398982_409226382978814_5120696602859667456_n
54434697_409226912978761_8720856722874302464_n
54257710_409226629645456_105017765772918784_n
54256389_409227776312008_2598866096421339136_n
54432464_409228132978639_6935941423590014976_n
54729457_409227276312058_1584672001115553792_n
54256093_409228442978608_2170438431425953792_n

 

เกษตรอินทรีย์ คืออะไร ? 

เกษตรทฤษฏีใหม่

https://www.youtube.com/watch?v=hsfNEKdewiA