ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพทะเล

ทำเนียบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพทะเล

ศูนย์เครือข่าย

<ศูนย์เครือข่าย>

 • ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านคลองคะชี
 • ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองแขม
 • ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนท่าบัว
 • ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลท่านั่ง
 • ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลทุ่งน้อยข่าโกอินเตอร์
 • ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนท่าเสา
 • ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลท่าขมิ้น
 • ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนคลองซี 95
 • ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านทะนง
 • ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าตาเสือ
 • ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเนินโพธิ์
 • ศูนย์ข้าวชุมชนท่าบัว ซี 101
 • ศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตข้าวและเกษตรทฤษฎีใหม่
 • ศูนย์ครูบัญชี ศพก.
 • ทำเนียบศูนย์เครือข่าย