ติดต่อเรา

สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล เลขที่ 51/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130 

เบอร์โทร 056-681160     E-mail : phothale@doae.go.th